Λ. Δωδώνης 69, Ιωάννινα
Απέναντι απο κλινική Epicurus (πρώην Μητέρα)
2651085020
6941402248, 6934443003, 6949777600

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

  Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως την διαχείριση της πολυκατοικίας σας με υπευθυνότητα και συνέπεια. Με χρήση τελευταίας τεχνολογίας προγράμματος διαχείρισης πολυκατοικιών , όλες οι απαραίτητες ενέργειες γίνονται γρήγορα,
με απόλυτη διαφάνεια και ακρίβεια.

  Οι έμπειροι συνεργάτες μας σε συνεργασία με τον διαχειριστή της πολυκατοικίας θα φροντίσουν ώστε να σας απαλλάξουν από οποιαδήποτε φροντίδα των θεμάτων που αφορούν την πολυκατοικία σας!

Image
Οι υπηρεσίες  διαχείρισης περιλαμβάνουν:

-Επίσκεψη  για τον έλεγχο - επίβλεψη του κτιρίου (π.χ. επιθεώρηση καθαριότητας, καμένες λάμπες) και εντοπισμό τυχόν άλλων προβλημάτων καθώς και είσπραξη των κοινοχρήστων (με επίσκεψη του υπαλλήλου μας από διαμέρισμα σε διαμέρισμα).
-Επιμέλεια για την έκδοση κοινοχρήστων: Έκδοση και διανομή αναλυτικών ειδοποιητηρίων με διαχωρισμό των δαπανών ανά διαμέρισμα και - εφόσον απαιτηθεί - σε ενοικιαστές και ιδιοκτήτες.
-Μέριμνα και πληρωμή των κοινόχρηστων εξόδων - λογαριασμών (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, συνεργείο καθαρισμού, ανελκυστήρα κ.λπ.)
-Ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων αναλυτικής συγκεντρωτικής κατάστασης μηνιαίων κοινοχρήστων συνοδευόμενη από φωτοτυπίες των αποδείξεων.
-Παραλαβή του πετρελαίου πάντα με την παρουσία εκπροσώπου από το κτίριο.
-Τακτική μέτρηση της στάθμης της δεξαμενής πετρελαίου και τήρηση αρχείου.
-Καταγραφή ενδείξεων μετρητών αυτονομίας εβδομαδιαίως με τήρηση αρχείου.
-Μέριμνα για την έγκαιρη παραλαβή του πετρελαίου.
-Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης για την οικονομική κατάσταση του κτιρίου και ετήσιος ισολογισμός.
-Πληρωμή ΙΚΑ και υποβολή τριμηνιαίων Α.Π.Δ. όπου απαιτείται.
-Επιμέλεια για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση κάθε τακτικής εργασίας (απολύμανση, συντήρηση καυστήρα, απόφραξη ή καθαρισμός αποχέτευσης) από τεχνικούς - υπαλλήλους μας.
-Τηλεφωνική γραμμή για την αντιμετώπιση εκτάκτων προβλημάτων.
-Μέριμνα για άμεση ειδοποίηση συνεργείων σε περίπτωση βλαβών (υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κλειδαράς, αντικατάσταση τζαμιών κ.λπ.)
-Συλλογή προσφορών συνεργείων για διάφορες εργασίες (υδραυλικές, ηλεκτρολογικές κ.λ.π.)
επισκευών και ανακαινίσεων.
-Προγραμματισμός και διεξαγωγή των Γενικών Συνελεύσεων τακτικών και έκτακτων.
-Αρχειοθέτηση ανά μήνα συγκεντρωτικών καταστάσεων και αποδείξεων με άμεση πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο.
-Ενημέρωση ιδιοκτήτη για οφειλές του ενοίκου του για κοινόχρηστα πέρα δύο μηνών.Εξόφληση μηνιαίων κοινοχρήστων μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Τα έντυπά μας είναι αναλυτικά και κατανοητά για τους ενοίκους και τον διαχειριστή της πολυκατοικίας και περιλαμβάνουν:

    Ειδοποιητήριο κοινοχρήστων
    Απόδειξη κοινοχρήστων
    Συγκεντρωτική κοινοχρήστων

Καλέστε μας στο 6941402248
ioannina home